Hanoi,Vietnam, 24/09/2021

27 ℃
Độ ẩm: 92%

Hành hương Thánh tích Phật giáo Tứ Động Tâm

Bồ Tát Hạnh

Gương hiếu hạnh của Địa Tạng Vương Bồ Tát và Thất Nương
01/12/2020
Trước khi tu thành chính quả, các vị Phật, Bồ Tát cũng trước hết cũng là những con người. Các Ngài đã vượt qua những khổ ải của kiếp nhân gian để trở...
Nhập Hạnh Bồ Tát
21/10/2020
Bộ luận Nhập Bồ Tát Hạnh là một kiệt tác của Phật giáo Ấn Ðộ, không những trên phương diện tư tưởng, tu chứng, mà còn cả trên phương diện văn học. Nó...
Quan Âm, cái đẹp về viên mãn
20/10/2020
Trong tín ngưỡng Phật giáo, có thể nói Quan Thế Âm là một vị Bồ tát đã lưu lại cho Phật tử chúng ta những câu chuyện cổ tích tốt đẹp nhiều nhất, những...
Quan Thế Âm Bồ Tát
20/10/2020
Quán Thế Âm Bồ Tát, một vị Đại sĩ vạn năng, thân thương của loài người ở Ta Bà mà bất cứ đệ tử nào của đức Phật cũng đều hướng tâm kính lễ, cầu...
Quan Âm Bồ Tát là huynh đệ của chúng ta
20/10/2020
Trong tâm mỗi chúng sanh đều có một vị Quán Thế Âm Bồ-tát. Chúng ta ngày ngày niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ-tát, song "Quán Thế Âm" nghĩa là gì? "Quán" là quán...
Sự tích Quan Thế Âm
20/10/2020
Bài viết về sự tích Quan Thế Âm do Tuệ Minh Đạo sưu tầm và biên soạn
Theo dấu chân của hạnh nguyện Phổ Hiền
20/10/2020
Bài viêt về con đường đi của Bồ Tát Phổ Hiền
Tiểu sử của đức Quán-Thế-Âm Bồ-Tát và Kinh thần
20/10/2020
Bài viết viết về iểu sử của đức Quán-Thế-Âm Bồ-Tát và Kinh thần
banner 3