Hanoi,Vietnam, 19/06/2021

31 ℃
Độ ẩm: 6%

Thắp hương 1 Xin quý Phật Tử chắp tay, tịnh tâm, niệm: "Om Mani Padme Hum "(108) lần, sau đó thành tâm với những ý nguyện tích cực và tinh khiết nhất tại đây. Rồi quý Phật Tử tụng hồi hướng: "Nguyện đem công đức này, Hướng về khắp tất cả, Đệ tử và Chúng sinh đều trọn thành Phật đạo".

Qúy vị vui lòng viết ngắn gọn, có thể viết tắt cho vừa khung hình
Chọn hình :
Họ tên:
Pháp danh:
Sinh ngày:
Tuổi:
Địa chỉ:
Quê Quán:
Ý nguyện:


Hồ Tiến Phúc
P/D Không có
Sinh: 10/04/1990
Tuổi: 31 tuổi
Phù Mỹ -Bình Định
Phù Mỹ - Bình Định
Cầu An Lành


Nguyễn Thị Nga
P/D Ko
Sinh: 14/8/1982
Tuổi: 38 tuổi
Số 16 ngõ 1060 tổ 4 yên nghĩa
Yên châu sơn la
Cầu An Lành


Đào thị trung
P/D Không có
Sinh: 05/10/1981
Tuổi: 39 tuổi
Ngô quyền bắc giang
Ngô quyền bắc giang
Cầu An Lành


Nguyễn Thị thìn
P/D Chưa có
Sinh: 1959
Tuổi: 61 tuổi
Quốc oai- Hà nội
Quốc oai- Hà nội
Cầu An Lành


Nguyễn Văn Thanh
P/D Không có
Sinh: 3/1971
Tuổi: 50 tuổi
Tân Hưng sóc Sơn Hà Nội
Đạo thượng Tân Hưng sóc Sơn HN
Cầu An Lành


Nguyễn Thị Hường
P/D Không có
Sinh: 24/10/1972
Tuổi: 49 tuổi
Tân Hưng sóc Sơn Hà Nội
Đạo thượng Tân Hưng sóc Sơn HN
Cầu An Lành


Nguyễn Quang Tuyến
P/D Không có
Sinh: 6/4/2001
Tuổi: 19 tuổi
Tân Hưng sóc Sơn Hà Nội
Đạo thượng Tân Hưng sóc Sơn HN
Cầu An Lành


Nguyễn hữu Hoàng
P/D Chưa có
Sinh: 1/11/1984
Tuổi: 36 tuổi
Nguyên xá đông hưng thái bình
Đông hưng thái bình
Cầu An Lành


Nguyễn Thanh Thuỷ
P/D Chưa có
Sinh: 10/04/1994
Tuổi: 26 tuổi
Quốc oai- Hà nội
Quốc oai- Hà nội
Cầu An Lành


Đặng Thị Trang
P/D chưa có
Sinh: 11/05/2001
Tuổi: 20 tuổi
Nam từ liêm-hà nội
vũ thư-thái bình
Cầu An Lành


Trần Thị Kim Thủy
P/D chưa có
Sinh: 13/11/1991
Tuổi: 30 tuổi
Hoài Nhơn - Bình Định
Hoài Nhơn - Bình Định
Cầu An Lành


Phan Ngọc Quỳnh Anh
P/D chưa có
Sinh: 21/8/2015
Tuổi: 6 tuổi
Hoài Nhơn - Bình Định
Hoài Nhơn - Bình Định
Cầu An Lành


Phan Văn Bộ
P/D chưa có
Sinh: 20/02/1992
Tuổi: 29 tuổi
Hoài Nhơn - Bình Định
Hoài Nhơn - Bình Định
Cầu An Lành


Lê Thị Định
P/D Chưa có
Sinh: 1971
Tuổi: 50 tuổi
Hoài Nhơn - Bình Định
Hoài Nhơn - Bình Định
Cầu An Lành


Trần Minh Mẫn
P/D Chưa có
Sinh: 27/4/1969
Tuổi: 52 tuổi
Hoài Nhơn - Bình Định
Hoài Nhơn - Bình Định
Cầu An Lành


Trần Lê Văn
P/D Chưa có
Sinh: 10/02/1994
Tuổi: 26 tuổi
Hoài Nhơn - Bình Định
Hoài Nhơn - Bình Định
Cầu An Lành


Trần Minh Nguyên
P/D Chưa có
Sinh: 1993
Tuổi: 28 tuổi
Hoài Nhơn - Bình Định
Hoài Nhơn - Bình Định
Cầu An Lành


Dương Thị Thu Hà
P/D Chưa có
Sinh: 07/01/1994
Tuổi: 27 tuổi
Tam Phước - Biên Hoà - Đồng Na
Hải Dương
Cầu An Lành


Phạm Văn Tiệp
P/D Chưa có
Sinh: 06/12/1984
Tuổi: 37 tuổi
Tam Phước - Biên Hoà - Đồng Na
Thanh Hoá
Cầu An Lành


Cù Thị An
P/D Không
Sinh: 28/04/1991
Tuổi: 30 tuổi
Bình Lục- Hà Nam
Bình Lục- Hà Nam
Cầu An Lành


Pham thị giang
P/D Chua có
Sinh: 22/10/1997
Tuổi: 24 tuổi
Tân trào kiến thụy Hải phòng
Kiến thụy Hải phòng
Cầu An Lành


Nguyễn Bá Nhật
P/D Không có
Sinh: 19/09/1993
Tuổi: 28 tuổi
20 Troyer , Toronto , Canada
Sài Gòn
Cầu An Lành


Nguyễn thị thu hà
P/D Chưa có
Sinh: 30/03/1994
Tuổi: 26 tuổi
Quận Thủ Đức - Sài Gòn
Ninh Sơn - Ninh Thuận
Cầu An Lành


Chu Thị Duyên
P/D Không có
Sinh: 21/9/1992
Tuổi: 28 tuổi
Cát hải- hải phòng
Cát hải- hải phòng
Cầu An Lành


Nguyễn Thị Dung
P/D Không có
Sinh: 5/9/1968
Tuổi: 52 tuổi
Cát hải- hải phòng
Cát hải- hải phòng
Cầu An Lành


Chu Nguyễn Quyến
P/D Không có
Sinh: 2/5/1967
Tuổi: 53 tuổi
Cát hải- hải phòng
Cát hải- hai phòng
Cầu An Lành


Ninh thành đạt
P/D Không có
Sinh: 17/10/1985
Tuổi: 35 tuổi
Cát hải- hải phòng
Cát hải- hải phòng
Cầu An Lành


Đậu thị hằng
P/D Chưa có
Sinh: 23/07/1987
Tuổi: 33 tuổi
Hương sơn - Hà tĩnh
Hương sơn - Hà Tĩnh
Cầu An Lành


Trần thanh thùy
P/D Chưa có
Sinh: 13/01/2015
Tuổi: 5 tuổi
Hương sơn - Hà tĩnh
Hương sơn- Hà Tĩnh
Cầu An Lành


NGÔ THỊ PHƯƠNG
P/D Chưa có
Sinh: 12/09/1994
Tuổi: 26 tuổi
DĨ AN-BÌNH DƯƠNG
LỆ THỦY-QUẢNG BÌNH
Cầu An Lành


Vũ Thị Linh
P/D chưa có
Sinh: 20/10/1994
Tuổi: 27 tuổi
Thủy Nguyên _Hải Phòng
Thủy Nguyên _Hải Phòng
Cầu An Lành


Nguyễn Thị Hoan
P/D Chưa có
Sinh: 09_09_1987
Tuổi: 34 tuổi
Khu 3_Hùng Lô_Việt Trì_Phú Thọ
Mai Trung_Hiệp Hoà _Bắc Giang
Cầu An Lành


Mông thị út
P/D Chưa có
Sinh: 15/09/1989
Tuổi: 32 tuổi
Giao xuân. Giao thủy. Nam định
Giao xuân. Giao thủy. Nam định
Cầu An Lành


Phạm Thị Hiên
P/D Không
Sinh: 2/7/1972
Tuổi: 48 tuổi
Bắc Từ Liêm - Hà Nội
Bắc Từ Liêm - Hà Nội
Cầu An Lành


Phạm Ngọc Trâm
P/D Không
Sinh: 24/12/1998
Tuổi: 22 tuổi
Bắc Từ Liêm - Hà Nội
Bâc Từ Liêm - Hà Nội
Cầu An Lành

banner 3