Hanoi,Vietnam, 30/11/2022

26 ℃
Độ ẩm: 17%

Thắp hương 1 2 3 4 5 A Di Đà Phật, phòng cầu siêu online là nơi để cầu siêu cho những người đã mất, để hương linh của họ được sớm siêu thoát vãng sanh Tịnh Ðộ.

Qúy vị vui lòng viết ngắn gọn, có thể viết tắt cho vừa khung hình
Chọn hình:
Họ tên:
Pháp danh:
Sinh ngày:
Mất ngày:
Tuổi:
Địa chỉ:
Quê Quán:

banner 3