Hanoi,Vietnam, 27/01/2022

21 ℃
Độ ẩm: 61%

Hành hương Thánh tích Phật giáo Tứ Động Tâm

Đời Sống

Tại sao con người chúng ta bị bệnh? Làm gì để sống lâu ?
28/10/2020
Sống trên trái đất này, con người chúng ta luôn bị ảnh hưởng của thời tiết khắc nghiệt, như PHONG-HÀN-THỬ-THẤP…( gió, khí lạnh, nắng, ẩm thấp…) ngoài...
Nhân quả báo ứng
21/10/2020
Theo Tam thế nhân quả kinh, trong Phật giáo có cách nói: “Tam thế nhân quả là chỉ nhân quả có quan hệ với tam thế: Quá khứ, hiện tại và tương lai”. Hiện tại...
Cha mẹ có vai trò gì trong gia đình Phật Giáo ?
21/10/2020
Với quan điểm giáo dục hiện nay, giáo dục phổ thông là nền tảng văn hóa đất nước là tương lai của dân tộc. Giáo dục trong gia đình không thể tách rời nhà...
Chọn lối đi nào ?
21/10/2020
Câu hỏi "Con đường của tôi là gì?" là một đề mục thiền quán tuyệt vời. Chúng ta không cần phải tìm ra ngay lời giải đáp, hoặc nghĩ rằng phải có một câu...
Thông điệp của nước
21/10/2020
Thông điệp của nước có khả năng thay đổi một cách sâu sắc thế giới quan của bạn. Tiến sĩ Masaru Emoto phát hiện rằng những tinh thể hình thành từ nước đóng...
Chuyện những "bà Tám" đi chùa
21/10/2020
Việt Nam có rất nhiều tôn giáo, tín ngưỡng khác nhau. Có tới hơn 90% dân số có tín ngưỡng, tôn giáo, có hơn 8000 lễ hội diễn ra ở các vùng miền khác nhau trên...
Những khó khăn trong cuộc sống
21/10/2020
Cuộc sống bộn bề khó khăn khiến bất cứ ai cũng có thể có giây phút ngã lòng. Nhưng bi quan không phải là giải pháp. Cuộc sống vẫn tiếp tục và phải lạc q...
Trục lợi từ trẻ em là một tội ác
21/10/2020
Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em quy định trẻ em không phân biệt gái, trai, con trong giá thú, con ngoài giá thú, con đẻ, con nuôi, con riêng, con chung; không...
banner 3