Hanoi,Vietnam, 04/07/2022

30 ℃
Độ ẩm: 100%

Hành hương Thánh tích Phật giáo Tứ Động Tâm

10 Câu nên nghe mỗi ngày

Cập nhật: 06/10/2020

Mười câu từ ấy gồm những gì ?

Đó là gồm :

1. Luôn đối xử với chúng sinh bằng tâm từ bi :

2. Hãy tập tha thứ cho người lầm lỗi 

3. Sám hối những lỗi lầm đã lỡ gây tạo 

4. Tôn kính Phật Pháp Tăng 

5. Dũng cảm kiên cường siêng năng chịu khó 

6. Luôn nói lời ái ngữ 

7. Học Phật tu Phật là để giác ngộ 

8. Bận rộn nhưng không được quên tu 

9. Vô thường đang diễn tiến trong từng sát na 

10. Hãy cố gắng làm phước mỗi ngày 

Với những câu từ này quý vị phải tập nghe đi nghe lại đọc đi đọc lại để nhắc nhở chính mình mỗi ngày.

Chứ nếu nhiều ngày nhiều tháng mà mình không nghe những câu từ lợi ích như thế.

Thì những cây cỏ dại xấu ác, sẽ xâm chiếm tâm hồn các vị, đẩy chúng ta trở thành một những con người phàm phu đích thực với nhiều tham sân si chấp ngã....

Mà những câu từ này ở đâu có ?

Đó là chúng có trong những bài giảng pháp của quý Thầy, hay trong các kinh điển Phật dạy.

Và nhờ được nghe những sự sách tấn của quý Thầy hay lời chỉ dạy của Đức Phật, mà chúng ta có cơ hội để nhìn lại chính mình và sửa đổi những điều chưa hoàn thiện, những tâm niệm còn xấu ác.....

Đây là những kinh nghiệm thực tế mà bản thân tôi đã trải qua.

Tôi thấy ngày nào mà lơ là nghe giảng Phật pháp, ít nghe nói những câu từ như kể trên..... Thì tâm xấu lại nổi lên, mà rất khó điều phục.

Do đó dù hằng ngày có bận rộn thế nào đi nữa, tôi cũng đều sắp xếp thời gian để xem kinh, nghe pháp, công phu tu tập......

Nhờ đó mà nhiều thiện pháp được phát triển, được có cơ hội tăng trưởng...

Những tâm xấu ác, những ý nghĩ tiêu cực bị ngăn chặn...

Nên được rất nhiều lợi ích.

Mười câu từ ở trên chỉ là những câu cơ bản, còn trong thực tế thì có rất nhiều.

Tất cả chúng đều nằm trong các kinh điển Phật dạy và những bài thuyết pháp của quý Thầy.

Nên chúng ta phải cố gắng đọc hay nghe mỗi ngày, chứ đừng nên lơ là hay xem thường.

Hồng Anh/Chuaviet.org (tổng hợp)

Tin tức liên quan

14 lời Phật dạy không phải ai cũng có duyên chiêm nghiệm và thực hành
(05/10/2020)
Những câu chuyện về đạo Phật hay “rung động” lòng người
(05/10/2020)
Phật dạy: Nhìn nước để thấy người
(07/10/2020)
Phật dạy lợi ích cho và nhận
(07/10/2020)
Lời Phật dạy - Chết đi về đâu?
(07/10/2020)
banner 3