Hanoi,Vietnam, 30/11/2022

26 ℃
Độ ẩm: 22%

Thắp hương 1 2 3 4 5 A Di Đà Phật, Cháu con báo hiếu theo nhà Phật, Cha mẹ qua đời thủ lễ chay, Trong sạch nghĩa nhân vầy mới đáng, Hồn linh siêu thoát nhẹ cao bay.

Qúy vị vui lòng viết ngắn gọn, có thể viết tắt cho vừa khung hình
Chọn hình :
Họ tên:
Pháp danh:
Sinh ngày:
Mất ngày:
Hưởng Dương:
Địa chỉ:
Quê Quán:
Ghi chú:

banner 3