Hanoi,Vietnam, 25/10/2021

22 ℃
Độ ẩm: 1%

Thắp hương 1 2 3 4 5 A Di Đà Phật, Cháu con báo hiếu theo nhà Phật, Cha mẹ qua đời thủ lễ chay, Trong sạch nghĩa nhân vầy mới đáng, Hồn linh siêu thoát nhẹ cao bay.
banner 3