Hanoi,Vietnam, 24/09/2021

26 ℃
Độ ẩm: 96%

Hành hương Thánh tích Phật giáo Tứ Động Tâm

Chân Dung Phật Tử

Gặp gỡ chàng trai trẻ “nặng tình” trên đất Phật !
05/10/2020
Vừa trở về từ Bồ Đề Đạo Tràng (Ấn Độ), chàng trai trẻ Lê Bình đã bắt tay ngay vào những dự án mới. Mặc dù phải di chuyển suốt 24 tiếng đồng hồ trên...
banner 3