Hanoi,Vietnam, 13/08/2022

29 ℃
Độ ẩm: 99%

Hành hương Thánh tích Phật giáo Tứ Động Tâm

Người học Phật, trước mắt bị thiệt hại nhưng tương lai được lợi rất lớn

Cập nhật: 10/04/2022

Những năm gần đây, tôi thường dạy các đồng tu bốn chữ thành, kính, khiêm, hòa. Chân thành, cung kính, khiêm nhường, hòa mục. Hết thảy đều nhường cho người, sẽ không bị thiệt thòi.

Việc học Phật, trong Phật pháp nói rất hay: “Trước cầu tự độ, chưa thể độ mình mà muốn độ người, làm gì có chuyện này”. Những lời này có nghĩa là gì? Tự bản thân mình trước tiên phải học, không đòi hỏi người khác, chúng ta phải lấy tâm chân thành mà đối xử với người, không cần người khác lấy tâm chân thành đối xử với mình. Người khác dùng tâm giả dối đối với ta, ta phải dùng tâm chân thành đối với họ. Người khác dối gạt ta, ta thì không dối gạt họ.

Vừa nghe được điều này, mọi người cảm thấy như vậy thì không thể học Phật, học Phật thì bị thiệt thòi quá lớn. Không sai! Những người học Phật, trước mắt thì bị thiệt thòi nhưng tương lai thì được lợi rất lớn. Tại sao vậy? Vì bạn được đi đến thế giới Cực Lạc, bạn giống với Phật, Bồ-tát. Có vị Phật, Bồ-tát nào dối gạt người đâu? Không có đạo lý này.

Chúng ta cùng với Phật Bồ-tát là giống nhau. Nếu như bạn cũng muốn dối gạt người, có thiệt thòi một chút cũng không cam chịu, không nhẫn nhịn thì là dạng người nào? Đây là chúng sanh ở địa ngục. Sao bạn đi chung đường với họ chứ?

Những chân tướng sự thật này không thể không hiểu rõ. Bạn muốn ở bên cạnh Phật thì đối với chúng sanh trong lục đạo phải luôn nhẫn nhịn. Chúng sanh trong lục đạo rất đáng thương, không hiểu sự, không biết lý nên làm điều sai quấy.

Tin tức liên quan

Chữ “Nhẫn” trong Phật giáo được hiểu như thế nào?
(05/10/2020)
Chánh Kiến là gì? Hiểu Chánh Kiến để thấy đúng như thật.
(05/10/2020)
Những điều căn bản khi tìm hiểu về Đạo Phật
(22/09/2020)
Những đặc điểm dễ nhận biết một người theo Đạo Phật
(05/10/2020)
12 câu hỏi và 4 định hướng cho cuộc đời mỗi con người
(05/10/2020)
banner 3