Hanoi,Vietnam, 13/08/2022

28 ℃
Độ ẩm: 99%

Hành hương Thánh tích Phật giáo Tứ Động Tâm

Phật nói khổ từ đâu mà đến?

Cập nhật: 10/05/2022

Phật nói khổ từ đâu mà đến?

Từ mê mà đến. Bạn đối với vũ trụ nhân sinh, vũ trụ là hoàn cảnh sinh hoạt của chúng ta, nhân sinh là bản thân chúng ta; nếu đối với bản thân, đối với hoàn cảnh sinh hoạt của chính bạn đều hoàn toàn không hiểu, vậy thì khổ thôi! Bạn nghĩ sai, nhìn sai, làm sai, vậy thì bạn làm sao không khổ cho được?

 

 

Nếu như bạn đều rõ ràng, đều hiểu rõ, triệt để sáng tỏ rồi thì bạn liền được vui. Vì sao vậy? Cách nhìn, cách nghĩ của bạn đều chính xác, hoàn toàn không có sai lầm thì đời sống của bạn đương nhiên sẽ an vui. Cho nên, phá mê khai ngộ là nhân, lìa khổ được vui là quả, đây là sự hưởng thụ của bản thân chúng ta. Thầy dạy cho chúng ta làm thế nào là phá mê, làm thế nào khai ngộ, thầy đối với chúng ta không có một chút mong cầu gì, việc này quý vị nhất định phải biết.

 

"Nhận thức Phật Giáo" - Hòa Thượng Tịnh Không

Tin tức liên quan

Vàng thử qua lửa
(28/10/2020)
Cuộc cách mạng nội tâm
(28/10/2020)
Chiếc lá cuối cùng–Kiệt tác luôn bắt nguồn từ những điều nhỏ bé
(28/10/2020)
Món quà giáng sinh
(28/10/2020)
Câu chuyện mùa Đông
(28/10/2020)
banner 3