Hanoi,Vietnam, 30/11/2022

26 ℃
Độ ẩm: 18%

Hành hương Thánh tích Phật giáo Tứ Động Tâm

Tiểu sử Sư Ông Chùa Viên Giác

Cập nhật: 11/04/2022

Hòa Thượng Phương Trượng Thích Như Điển khai sơn Tổ Đình Chùa Viên Giác

*Phó Chủ Tịch Hội Tăng Già Phật Giáo Thế Giới (World Buddhist Sangha council) Nhiệm kỳ 2018 – 2022, gồm 54 quốc gia thành viên trên thế giới.
*Đệ Nhị Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTN Âu Châu
*Phương Trượng Chùa Viên Giác, Hannover, Đức Quốc

Họ và tên: Lê Cường
Đạo danh: Thích Như Điển
Pháp tự: Giải Minh
Thọ Sa Di: Năm 1967 tại chùa Phổ Đà, Đà Nẵng.
Pháp hiệu: Trí Tâm

Thọ Tỳ Kheo: Năm 1971 tại Tu Viện Quảng Đức, Thủ Đức
Ngày và nơi sanh: Ngày 28/06/1949, xã Xuyên Mỹ, quận Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam, Việt Nam.
Học lực: Cử nhân giáo dục và Cao học Phật giáo tại Nhật Bản.
Gia cảnh: Con út trong số 8 người con – 5 trai và 3 gái – của ông Lê Quyên, pd: Thị Tế, và bà Hồ thị Khéo, pd: Thị Sắc.
Người anh thứ bảy xuất gia đầu Phật năm 1957 tại chùa Non Nước, Đà Nẵng. Hiện là Hòa Thượng Thích Bảo Lạc, Hội Chủ GHPGVNTN Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi và Tân Tây Lan, Phương Trượng Chùa Pháp Bảo tại Sydney.

Thích Như Điển - Khai sơn Tổ Đình Chùa Viên Giác

Tin tức liên quan

banner 3