Hanoi,Vietnam, 26/09/2022

32 ℃
Độ ẩm: 10%

Hành hương Thánh tích Phật giáo Tứ Động Tâm

Tiểu Sử Thầy Trụ Trì TT. Thích Hạnh Nguyện

Cập nhật: 30/12/2020

Thầy Trụ trì chùa Viên Giác 

TT. Thích Hạnh Nguyện (bên trái) và TT. Thích Nhật Từ (bên phải) 

  • Thế danh: Nguyễn Hữu Tuấn
  • Pháp danh là: Lệ Tuấn
  • Pháp tự: Hạnh Nguyện
  • Pháp hiệu: Giác Ngộ
  • Xuất gia: Năm 1987
  • Thọ Sa Di: Ngày 5.5.1988
  • Thọ Tỳ Kheo: Ngày 4.9.1993

     Thuộc Hệ Phái Thiền: Lâm Tế Chúc Thánh

Chuaviengiac.vn

Tin tức liên quan

banner 3