Hanoi,Vietnam, 30/11/2022

26 ℃
Độ ẩm: 18%

Hành hương Thánh tích Phật giáo Tứ Động Tâm

Phật nói khổ từ đâu mà đến?
10/05/2022
Phật nói khổ từ đâu mà đến?
Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo
02/05/2022
Phật thuyết Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo
Quả báo của nghiệp giết hại
19/04/2022
Nhân quả của nghiệp giết hại rất phân minh và rõ ràng. Quan sát cuộc sống quanh ta với vô vàn dị biệt về lẽ sinh tử để nhận ra phần nào sự vận hành của...
Ý nghĩa hình tượng Bồ-tát Quán Thế Âm
18/04/2022
Thờ tượng Bồ-tát Quán Thế Âm có những gì cao siêu kỳ đặc, mà tôi gọi đó là một đặc điểm của Phật giáo Việt Nam? Khi chúng ta thờ một đức Phật, một...
Kinh Bách Dụ: Người nghèo muốn có tiền của bằng người giàu
17/04/2022
Thưở xưa, một người nghèo nọ có chút ít tiền của, muốn tiền của mình nhiều bằng tiền của người giàu to, nhưng không thể bằng được. Anh muốn đem số ít...
Đến chùa lễ Phật không thắp hương có lỗi không?
17/04/2022
Thắp hương là hoạt động không thể thiếu trong đời sống của Phật tử xuất gia cũng như tu sĩ tại gia. Hằng ngày, để tỏ lòng thành kính của bản thân dâng...
KINH VU LAN VÀ BÁO HIẾU
12/04/2022
Kinh Vu Lan Báo Hiếu là tên gọi tắt của Kinh Vu Lan, dạy về đạo hiếu thảo của Phật giáo. Tinh thần trong Kinh Vu Lan dạy chúng ta ý thức độ lượng, bao dung, hướng...
Bốn loại tiền đừng quá tiết kiệm
12/04/2022
Tiết kiệm là một phẩm chất quý báu mỗi người cần nên học. Nhưng cũng như bất kỳ đức tính tốt đẹp nào, cần phải biết ứng dụng đúng nơi đúng chổ.
An nhiên trong giờ phút này, đó là hạnh phúc
12/04/2022
Sở dĩ người ta đau khổ là vì đang ở trong hạnh phúc mà không chịu hưởng, cứ kiếm tìm. Nếu chúng ta ngồi đây mà tâm không lo nghĩ, không sợ sệt, không buồn...
Nội quy hoạt động
12/04/2022
Chùa Viên Giác
11/04/2022
Trung tâm tu học tại Bồ Đề Đạo Tràng, Ấn Độ
Tiểu sử Sư Ông Chùa Viên Giác
11/04/2022
TỔ ĐÌNH CHÙA VIÊN GIÁC
banner 3