Hanoi,Vietnam, 30/11/2021

26 ℃
Độ ẩm: 37%

Hành hương Thánh tích Phật giáo Tứ Động Tâm

Đạo Đức Thời Nay

“Khi ở một mình, ngài có ăn thịt không?” Vị hòa thượng trả lời khiến mọi người nể phục!
28/10/2020
Chúng ta không thể khẳng định làm việc với thái độ như thế nào sẽ mang đến những kết quả tốt đẹp; tuy nhiên, chúng ta có thể khẳng định những người...
banner 3